Soutěž Dopravní návrh

Sdružení přátel veřejné hromadné dopravy vyhlašuje 5. ročník soutěže Dopravní návrh! Pokud vás zajímá veřejná hromadná doprava a chcete si ověřit, jak obstojíte v očích zkušených komisařů, a zdokonalit své schopnosti, neváhejte se zapojit!

Čas na vypracování soutěžních návrhů je do neděle 1. září 2019, propozice naleznete níže.

Pro inspiraci přidáváme také vzory formálního zpracování.

Pokud používáte sociální síť Facebook, můžete se přidat k události zde.

Jestli vás zajímá, jak si vedli předchozí soutěžící, můžete se podívat na jejich práce a výsledky předchozích ročníků:

Propozice:

Účastník smí svůj návrh předem konzultovat i se členy komise, na což by při hodnocení neměl být brán žádný zřetel. O písemnou konzultaci je možné požádat i na e-mailu spvhd@email.cz.

Soutěžící se mohou těšit na diplomy a drobné odměny za úspěch i za účast.

Soutěž se bude hodnotit při minimálním počtu 6 účastníků, v opačném případě dojde ke sloučení s dalším ročníkem.

Doporučení:

K výše uvedenému závaznému zadání soutěže přidáváme doporučení, která Vám mohou pomoci se zpracováním Vašich návrhů. Níže uvedené informace nejsou závazné, jejich nedodržení však může mít vliv na výsledné hodnocení Vaší práce.

Soutěžní práce by se ideálně měla zabývat jedním konkrétním tématem nebo oblastí, případně tématy a oblastmi přímo souvisejícími. Je lepší, když předložíte jeden kvalitně propracovaný návrh, než když se zabýváte několika vzájemně nesouvisejícími tématy, avšak ne tak kvalitně. Méně kvalitní části práce pak mohou mít negativní vliv na celkové hodnocení Vaší práce a komise také může příliš členitý návrh hodnotit o něco přísněji, protože jeho spravedlivé posouzení je obtížnější.

Doporučujeme, abyste v návrhu jasně pojmenovali a vyznačili problém či problémy, kterými se chcete zabývat, stejně jako základní ideu či koncepci řešení (na začátku textové části). Toto je třeba zdůraznit, pokud je text v rozsahu větším než 1-2 strany A4. Zkušenosti z minulých ročníků soutěže ukázaly, že není šťastné skrývat zásadní myšlenku do dlouhého odstavce. A také, že méně je více - rozsah návrhu o desítkách stránek (tedy skoro jako bakalářská práce!) nezaručuje automaticky kvalitu a konzistenci návrhu, a tedy ani dobré umístění v soutěži pro autora.

Je třeba si uvědomit, že zatímco Vy „žijete“ svým soutěžním návrhem týdny či měsíce, jeho čtenář se s ním při čtení teprve seznamuje. Jak jsme již uvedli, méně je více - i když je Váš návrh odborně na výši, dlouhý a nepřehledný text, kterým jej představíte, může hodnotitele zbytečně špatně naladit. I odborník je jen člověk, a ač se tomu brání, může pak Váš návrh hodnotit přísněji, než si zaslouží. Avšak nezapomínejte, že co z návrhu zůstane jen ve Vaší hlavě, to nemůže být zohledněno při hodnocení, neboť Vám do hlavy nevidíme. Podělte se tedy se čtenáři návrhu o vše podstatné - i o to, co Vám jako autorovi nebo místnímu obyvateli připadá samozřejmé.

Pokud navrhujete linkové vedení, změnu oběhů vozidel/souprav či jiné výstupy, které je vhodné znázornit graficky, věnujte prosím pozornost nejen obsahu, ale i formě. V technických oborech, k nimž doprava částečně patří, nedojmete odborníky samoúčelnou výzdobou (designem). Každá barva, typ čáry, písma apod. by měly nést nějakou informaci. Vše by mělo sloužit k větší přehlednosti pro čtenáře. Ať už jste zvolili jakýkoliv způsob označování, zachovávejte jej v celém Vašem návrhu, jinak se v něm čtenář snadno ztratí.

Na závěr prosíme, aby všechny části návrhu byly zpracovány s ohledem na výslednou velikost souborů. Zejména obrázky by měly být komprimovány na přiměřené rozlišení a neměly by být zbytečně uloženy ve formátech, které vytvářejí velké soubory (např. PNG, BMP). Berte na to prosím ohled také při vkládání obrázků do textových editorů, kde plně postačuje taková velikost obrázku, v níž bude následně zobrazován a tisknut. Soubory, s nimiž chcete dále pracovat, si můžete pro sebe uložit zvlášť ve vyšším rozlišení nebo jiném formátu.

Jako inspiraci pro formální zpracování Vašich prací můžete využít vzory, které najdete výše.