Soutěž Dopravní návrh

Právě probíhá v plném proudu 5. ročník soutěže. Více informací včetně propozic naleznete na této stránce.

Projekt Spolupráce s obcemi

Projekt byl zahájen v lednu roku 2015 a jeho mezi jeho cíle patří zejména pomoc obcím se zkvalitňováním jejich dopravní obslužnosti, což může mít za následek zlepšení veřejné dopravy v oblasti.

Členové poskytují spolupracujícím obcím odborné poradenství v oblasti veřejné dopravy, pomáhají jim s připomínkováním případných návrhů předložených např. organizátorem dopravy, a zpracovávají pro ně alternativní návrhy řešení. V případě, že se v oblasti změny neprovádí, vytváří zcela nová řešení dopravních problémů obcí, které je následně možné projednat s dalšími dotčenými subjekty. V případě zájmu obcí se účastní projednávání návrhů a pomáhají s prosazením. Po dokončení realizace návrhu pomáhají s propagací nového řešení k občanům.

SPVHD poskytuje poradenství spolupracujícím obcím zdarma. Obce na oplátku poskytují aktuální informace o připravovaných změnách v dopravě. Projekt tedy nejen pomáhá dobré věci, ale také slouží sdružení jako zdroj aktuálních informací.

Obce ve středních Čechách postupně oslovujeme e-mailem, avšak velice rádi přijmeme nabídku spolupráce od jakékoliv (menší i větší) obce, a to i mimo středočeský region a v rámci našich možností rádi pomůžeme každé obci ke zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou. Stačí napsat na email spvhd@email.cz.

Vedoucí projektu: Jakub Platil
Odborný garant: Ondřej Kališ

Hledáme spolupracovníky na následující činnosti:

Uvítáme také organizačně zdatné členy, kteří budou schopni vést samostatně dílčí projekty pro jednotlivé obce, a to i mimo středočeskou oblast.

Dosavadní činnost:

Od založení SPVHD je jedním z našich členů místostarosta jedné z obcí na Mělnicku. S touto obcí proto od počátku spolupracujeme a díky tomu jsme mohli částečně i připomínkovat návrh integrace Mělnicka a Neratovicka do PID. Samozřejmostí jsou proto změny v okolí této obce, kterých se i s nemalou vlastní objednávkou podařilo dosáhnout poměrně značného zkvalitnění dopravní obslužnosti.

Od roku 2017 rozsáhle spolupracujeme s obcemi Koleč a Zákolany na Kladensku, kde došlo k výraznému zlepšení dopravy prodloužením linky 456 a i nadále obcím pomáháme s prezentováním PID občanům. Nyní se zaměřujeme na oblast Berounska a Příbramska, jež má být integrována v letošním roce, tak uvidíme, zda dosáhneme zlepšení i tam :-)